Nikola+ Bulatović


Nikola+ Bulatović
Šifra: 185710
Prezime i ime: Nikola+ Bulatović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I0 x 01 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 01 x 20 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7HIRURGIJA0 x 03 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 0.79 x 110 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dašić Žarko, Bulatović Nikola, Kezunović Miroslav, Benčić Ivan i Bokan VesnaTreatment of medial meniscus injury with partial meniscectomyActa clinica Croatica