Srđa+ Ilić


Srđa+ Ilić
Šifra: 186137
Prezime i ime: Srđa+ Ilić
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina0.5x(5B+3S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije