Vesna Vukićević


Vesna Vukićević
Šifra: 190141
Prezime i ime: Vesna Vukićević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
2 Savremeni ruski jezik 2 – Nivo A22x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Morfologija ruskog jezika II1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
3 Savremeni ruski jezik 3 – Nivo B1.12x12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Morfologija ruskog jezika III1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
4 Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.22x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Drugi strani jezik V (ruski)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
6 Drugi strani jezik VI (ruski)2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Stručno prevođenje - ruski1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije