Ljiljana Vujadinović


Ljiljana Vujadinović
Šifra: 190978
Prezime i ime: Ljiljana Vujadinović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
3 Sociologija kulture2x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
3 Teorija kulture i potreba I2x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
4 Teorija kulture i potreba II2x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
5 Sociologija grada I2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
5 Sociologija umjetnosti I2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
6 Sociologija grada II2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
6 Sociologija umjetnosti II2x12x1
Filozofski fakultet Magistarske
Rod i rodni odnosi
1 Rod i kultura3x13x1
Filozofski fakultet Magistarske
Rod i rodni odnosi
1 Rod, politika i ljudska prava3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor