Ana Wilford


Ana Wilford
Šifra: 191353
Prezime i ime: Ana Wilford
Titula:
Zvanje: viši lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
1 Strani jezik - opšti 2x1S1x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
2 Engleski jezik I2x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija (2017)
3 Engleski jezik 22x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
3 Engleski jezik II2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Engleski jezik (IV stepen)2x12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija (2017)
4 Engleski jezik 32x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
5 Engleski jezik (struke)2x(1B+1S)2x(1B+1S)
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
5 Savremeni engleski jezik V2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Engleski jezik2x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Savremeni engleski jezik VI2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije