Radmila Šević


Šifra: 195263
Prezime i ime: Radmila Šević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Magistarske
Engleski jezik i književnost, smjer Nauka o jeziku
1 Predmet uže struke - Istorija engleskog jezika - sociolingvistički pristup2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor