Dragutin Papović FF


Šifra: 195797
Prezime i ime: Dragutin Papović FF
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.400
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija 2017.
3 Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka.3x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija 2017.
3 Istorijski praktikum III2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Istorija 2017.
4 Istorija Crne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dragutin PapovićUnutrašnji sukobi u Barskoj nadbiskupiji 1965–1970ACTA HISTRIAE