Branka Živković


Branka Živković
Šifra: 196328
Prezime i ime: Branka Živković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Engleski jezik2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
1 Engleski jezik I2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
2 Engleski jezik2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
2 Engleski jezik II2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
3 Engleski jezik2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
3 Engleski jezik III2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
3 Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.12x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
4 Engleski jezik IV2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
4 Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.22x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Funkcionalna sintaksa2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
6 Transformaciona sintaksa2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije