Božidar Bukilić


Božidar Bukilić
Šifra: 196332
Prezime i ime: Božidar Bukilić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor