Danilo Đurović


Šifra: 230072
Prezime i ime: Danilo Đurović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.200
Honorar (5 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport
5 Pomorska ergosofologija3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije