Mladen Kozomara FLU


Mladen Kozomara FLU
Šifra: 245012
Prezime i ime: Mladen Kozomara FLU
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Filozofija umjetnosti I2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Filozofija umjetnosti II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
1 FILOZOFIJA UMJETNOSTI III2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Vajarstvo
1 FILOZOFIJA UMJETNOSTI III2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
2 FILOZOFIJA UMJETNOSTI IV2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Grafika
3 FILOZOFIJA UMJETNOSTI V2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Magistarske
Slikarstvo
3 FILOZOFIJA UMJETNOSTI V2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor