Marija Joksimović


Marija Joksimović
Šifra: 355048
Prezime i ime: Marija Joksimović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
3 Ishrana i medicinska nutritivna terapija1.5x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
4 Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta1x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Visoka medicinska škola
6 Izborni predmet - Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta4x1S
Medicinski fakultet Specijalisticke
Zdravstvena njega
7 Njega pedijatrijskih bolesnika3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor