Marija Joksimović


Marija Joksimović
Šifra: 355048
Prezime i ime: Marija Joksimović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4PEDIJATRIJA I NJEGA ZDRAVOG I BOLESNOG DJETETA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM0 x 06 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor