Nebojša Janićijević


Šifra: 355094
Prezime i ime: Nebojša Janićijević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Doktorske
Ekonomija
2 Upravljanje promjenama

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor