Aleksandar Živković


Šifra: 355099
Prezime i ime: Aleksandar Živković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Bankarstvo
1 Analiza bankarskog poslovanja 2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor