Marijan Marković


Šifra: 900195
Prezime i ime: Marijan Marković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 15.300
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja 2017.
1 Matematika I2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja 2017.
2 Matematika II3x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja 2017.
3 Matematika III3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Funkcionalna analiza3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Funkcionalna analiza3x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika
8 Matematički modeli u ekonomiji3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarko Pavićević, & Marijan MarkovićNormality And Boundary Behaviour of Arbitrary and Meromorphic Functions Along Simple Curves and ApplicationsJournal Complex Variables and Elliptic Equations
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zarko Pavicevic, Marijan MarkovicNormality and boundary behaviour of arbitrary and meromorphic functions along simple curves and applicationsComplex Variables and Elliptic Equations
Opširnije