Ivan Stevović


Šifra: 900236
Prezime i ime: Ivan Stevović
Titula: dr
Zvanje: viši naučni saradnik
Org. jedinica: Istorijski institut
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor