Nenad Vojinović


Nenad Vojinović
Šifra: 900452
Prezime i ime: Nenad Vojinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor