Tatjana Knežević

Tatjana Knežević

Elektrotehnički fakultet | honorarno

Tatjana je uključena u implementaciju EU projekata od 2006. godine, najprije u okviru Ministarstva prosvjete i nauke (u to vrijeme), kao i na Univerzitetu Crne Gore (počev od oktobra 2009. godine). Ona ima veliko iskustvo u upravljanju projektima u okviru FP6, FP7, TEMPUS i IPA-SEE projekata. Završila je studije Engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Beogradu.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave