Tatjana Knežević


Tatjana Knežević
Šifra: 900496
Prezime i ime: Tatjana Knežević
Titula:
Zvanje:
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor