Miljana Anđelić


Miljana Anđelić
Šifra: 900543
Prezime i ime: Miljana Anđelić
Titula: Dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor