Konatar Veselin


Konatar Veselin
Šifra: 900569
Prezime i ime: Konatar Veselin
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.000
Honorar (5 mjeseci): 37.50%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Bezbjednost i kriminalistika
5 Nacionalna bezbjednost2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije