Milena Jovović


Milena Jovović
Šifra: 900579
Prezime i ime: Milena Jovović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
3 Inovacije u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
4 Turizam i životna sredina2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam i hotelijerstvo
4 Upravljanje kvalitetom u turizmu2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
5 Upravljanje kvalitetom u turizmu1x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
6 Biotehnologija i prirodni potencijali1x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
5 Projekti animacije u hotelijerstvu1x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
6 Biotehnologija i prirodni potencijali1x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
6 Hotelski menadžment II1x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Specijalisticke
Hotelijerstvo
7 Principi pravilne ishrane u turizmu1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije