Petričević Jovo


Petričević Jovo
Šifra: 900697
Prezime i ime: Petričević Jovo
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
1 Grafika I1.22x30.44x3
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Grafika II2x10.44x3
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Grafika III1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
4 Grafika IV1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Grafička tehnologija V0.44x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Grafika V2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Grafika V A0.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
5 Slobodno crtanje I0.44x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Grafička tehnologija VI0.44x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Grafika VI2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Grafika VI A0.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafika
6 Slobodno crtanje II0.44x10.11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor