Vukić Labović Dragana


Vukić Labović Dragana
Šifra: 900802
Prezime i ime: Vukić Labović Dragana
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor