Jasmina Novalić


Jasmina Novalić
Šifra: 900859
Prezime i ime: Jasmina Novalić
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1ANATOMIJA0 x 02 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor