Filološki fakultet

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija, student će biti osposobljen da: • Vlada normama i kulturom govora; • Upotrebljava stečena znanja u lingvističkoj i književnoj analizi; • Prosuđuje estetsku vrijednost umjetničkih tekstova; • Pokazuje vještine timskog rada; • Razvija kulturu usmene i pisane komunikacije; • Primjenjuje norme crnogorskog jezičkog standarda u govoru i pisanju; • Analizira i samostalno interpretira književne tekstove.