Filološki fakultet

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ ИСХОДИ УЧЕЊА НА НИВОУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Основни академски студијски програм, 180 ECTS, ниво квалификација VI По завршетку студија, студент ће бити оспособљен да: 1. Интегрише (са)знања науке о српском језику и науке о српској књижевности; 2. Упоређује структуре српског језика и правила стандардног језика и његовог књижевног израза у усменом и писаном изражавању; 3. Повезује језичку традицију и својства лингвистике у цјелини; 4. Примјењује знања из различитих нивоа језика, као и особине књижевних стилова и праваца у националној, јужнословенској и општој књижевности; 5. Употребљава различите теоријске приступе у тумачењу књижевних дјела и вреднује естетске равни књижевних значења и симбола; 6. Развија способност за писање књижевне критике, есеја, приказа, новинских чланака, студија; 7. Утврђује везе српског и страних језика на различитим нивоима (лекторисање, преводилаштво); 8. Анализира и синтетизује однос књижевности и филма, књижевности и историје, књижевности и медија, књижевности и културе.