Filološki fakultet

Njemački jezik i književnost (2017)


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku ovog nivoa studija student će najvjerovatnije moći da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz njemačkog jezika na nivou B2-C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike 2. Poznaje osnovne karakteristike kulture i civilizacije država njemačkog govornog područja 3. Formuliše osnovne pojmove iz istorije njemačke književnosti 4. Primijeni osnovne teorije prevođenja i prevodi tekstove srednje težine sa i na njemački jezik 5. Upotrebljava osnovna teorijska znanja iz oblasti lingvistike i različitih lingvističkih disciplina (morfologija, sintaksa, leksikologija) 6. Zastupa princip cjeloživotnog učenja i usavršavanja u struci