Biotehnički fakultet

Ratarstvo i povrtarstvo


Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Preporuči mjere za unapređenje ratarsko-povrtarske proizvodnje; - Prati dostignuća u nauci i predlaže održiva rešenja; - Priprema nova rešenja na osnovu naučno-istraživačkih saznanja;