Biotehnički fakultet

Zaštita bilja


Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Objasni mjere biološkog suzbijanaj bolesti i štetočina; - Rukovodi procesom zaštite bilja; - Predlaže nove mjere zaštite na osnovu naučno -istraživačkih saznanja;