Fakultet političkih nauka

Socijalna politika i socijalni rad


Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Razlikuje teorije i tehnike socijalnog rada • Primjenjuje metodske pristupe u socijalnom radu sa pojedincem, grupom i u zajednici • Poznaje etičke norme socijalnog rada i primjenjuje ih u obavljanju djelatnosti socijalnog radnika • Analizira osnovne kategorije socijalne politike i povezuje ih