Fakultet političkih nauka

Socijalna politika i socijalni rad


Nivo studija: Specijalisticke
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

- procjenjuje potrebe, planira, sprovodi i vrjednuje integrisanu zaštitu starijih osoba opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije -prepoznaje i upoređuje osnovne pojmove i kategorije iz uporedne socijalne politike -objašnjava sve važnije aspekte socijalne zaštite koji mogu i