Fakultet političkih nauka

Politikologija


Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- primjenjuje usvojen teorijski i konceptualni okvir na analizu političkog ponašanja u praktičnim primjerima, i samostalno interpretira podatke na osnovu originalnih datoteka - Analizira elemente koji čine sadržaj političke kulture, a koji su bitni za identitet, modernizaciju, socijalizaciju, odgov