Fakultet političkih nauka

Međunarodni odnosi


Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- razlikuje modele tranzicija i tumači i poredi najznačajnije primjere - tumači subjekte, kategorije i tokove evroatlantskih integracija - razlikuje i objašnjava osnovne teorijske perspektive međunarodnih odnosa - piše magistarski rad iz oblasti međunarodnih odnosa