Vijesti   >>>

30.04.2018 Međunarodna saradnja

NOVI ERASMUS+ KONKURSI - za studente i nastavnike

DETALJNIJE


20.01.2018 Međunarodna saradnja

Produženje roka za CEEPUS prijave za Mađarsku

DETALJNIJE


22.12.2017 Međunarodna saradnja

Otvoreni pozivi za treće strane u okviru tekućih H2020 projekata

DETALJNIJE

11.11.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije fondacije „British Scholarship Trust“ - istraživači do 30 godina

DETALJNIJE


21.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za Univerzitet Pila, Poljska

DETALJNIJE


14.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za studije u Granadi

DETALJNIJE

05.10.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za razmjenu sa Humboltovim univerzitetom u Berlinu

DETALJNIJE
Aktuelno   >>>

30.01.2018 Međunarodna saradnja

Erasmus+ Osijek

DETALJNIJE

28.09.2017 Međunarodna saradnja

Stipendije za studije u Šćećinu (Poljska)

DETALJNIJE

26.09.2017 Međunarodna saradnja

Studirajte u Slovačkoj - Stipendije Vlade Slovačke

DETALJNIJE

19.09.2017 Međunarodna saradnja
CfP - Jezici i kulture u vremenu i prostoru - Novi Sad. >>>
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE