Vijeće   >>>

18.04.2018 Filološki fakultet
Nova objava - 18.04.2018 14:05. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

21.04.2018 Ruski jezik i književnost

Nova objava - 21.04.2018 20:06

DETALJNIJE

20.04.2018 Njemački jezik i književnost (2017.)

ANKETIRANJE ZA STUDENTE PRVE GODINE NA SVIM NIVOIMA STUDIJA

DETALJNIJE

Obavještenja za predmete   >>>

23.04.2018 Francuski jezik i književnost-Metodika nastave francuskog jezika sa školskim radom
Praktični dio ispita Metodika nastave FLE. >>>

23.04.2018 Prevodilaštvo-Morfologija francuskog jezika I
. >>>

22.04.2018 Prevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezik-Osnove ekonomije
Nova objava - 22.04.2018 20:45. >>>

18.04.2018 Prevodilaštvo-Sintaksa engleskog jezika II
Popravni rok . >>>

17.04.2018 Prevodilaštvo-Savremeni frakcuski jezik VI
Kolokvijum SFJ 6. >>>

17.04.2018 Prevodilaštvo-Savremeni francuski jezik IV
Kolokvijumi mentorska nastava. >>>

17.04.2018 Prevodilaštvo-Savremeni francuski jezik II
Kolokvijumi mentorska nastava. >>>

16.04.2018 Njemački jezik i književnost (2017.)-Savremeni njemački jezik 2 – Nivo A2
Rezultati 1. testa. >>>

16.04.2018 Italijanski jezik i književnost-Savremeni italijanski jezik IV
Rezultati na prvom kolokvijumu. >>>

16.04.2018 Italijanski jezik i književnost-Savremeni italijanski jezik VI
Rezultati na prvom kolokvijumu. >>>

16.04.2018 Engleski jezik i književnost, smjer Književno prevođenje-Teorija prevođenja II
Teorija prevođenja 2 - kolokvijum . >>>

11.04.2018 Njemački jezik i književnost-Savremeni njemački jezik IV
Rezultati, SNJ IV, Kolloquium 1 . >>>
Vijesti   >>>

20.04.2018 Međunarodna saradnja

NOVI ERASMUS+ KONKURSI - za studente i nastavnike

DETALJNIJE

12.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Banjević u Nici

DETALJNIJE


24.03.2018 Filološki fakultet

Profesorici Kostić priznanje od Elseviera i časopisa Lingua

DETALJNIJE

12.03.2018 Filološki fakultet

Polaganje međunarodnih DELE ispita za znanje španskog jezika

DETALJNIJE

09.03.2018 Filološki fakultet

Posjeta njemačkog ambasadora

DETALJNIJE

06.03.2018 Filološki fakultet

Profesorica Špadijer u Nici

DETALJNIJE

20.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Rajka Glušica na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu

DETALJNIJE

01.02.2018 Filološki fakultet

Profesorica Vesna Bulatović u posjeti Poljskoj

DETALJNIJE

24.01.2018 Filološki fakultet

Tokom mobilnosti mnogi otkriju svoje istinsko usmjerenje

DETALJNIJE

23.01.2018 Filološki fakultet

Mobilnost ozbiljna prilika za studente Filološkog fakulteta

DETALJNIJE
Obavještenja   >>>

23.04.2018 Filološki fakultet
Posjeta italijanskog ambasadora. >>>

23.04.2018 Filološki fakultet
Departman za romanistiku iz Skadra u posjeti Filološkom fakultetu. >>>

20.04.2018 Filološki fakultet

Konkurs za sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama

DETALJNIJE

20.04.2018 Filološki fakultet

Jezici i kulture u vremenu i prostoru 8

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE