Medicinski fakultet

 
 

Vijeće   >>>

08.12.2017 Medicinski fakultet
136. sjednica Vijeća Medicinskog fakulteta. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Savremenih farmaceutskih oblika. >>>

12.12.2017 Farmacija
Predavanja iz Farmaceutske hemije II. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

12.12.2017 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi. >>>

12.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Deveto predavanje - Droge sa fenolnim i polifenolnim jedinjenjima; Gume i sluzi (prezentacije). >>>

11.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Seminarski radovi - dio 4. >>>

11.12.2017 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Engleski jezik
Popravni kolokvijum - rezultati. >>>

10.12.2017 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 10.12.2017 15:51. >>>

08.12.2017 Medicina-Medicinska biohemija i hemija
Predavanje - slajdovi. >>>

07.12.2017 Farmacija-Statistika u farmaciji
Rezultati kolokvijuma. >>>

05.12.2017 Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)-Fizika
Nova objava - 05.12.2017 10:11. >>>

05.12.2017 Farmacija-Analitička hemija II
Rezultati testa. >>>

02.12.2017 Farmacija-Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolozma
Materijal za vježbu 4. >>>

02.12.2017 integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)-Hemija
Tabela sa poenima nakon testa . >>>

01.12.2017 Farmacija-Farmakognozija II
Osmo predavanje - Saponozidne droge (prezentacija). >>>
Vijesti   >>>


01.12.2017 Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

DETALJNIJE

18.11.2017 Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

DETALJNIJE

30.10.2017 Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

DETALJNIJE

09.10.2017 Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

DETALJNIJE

28.09.2017 Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

DETALJNIJE

26.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

DETALJNIJE

25.09.2017 Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

DETALJNIJE

19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

DETALJNIJE

19.09.2017 Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

DETALJNIJE

14.09.2017 Medicinski fakultet

Raspored teorijske nastave

DETALJNIJE