20.05.2017

Terenska posjeta Vrsuti

 
 

U subotu 01.04.2017. NVO Green Home u saradnji sa Prirodno - matematičkim fakultetom, Studijski program Biologija, organizovala je terensku posjetu Vrsuti za volontere i studente biologije. Cilj terenske posjete bio je da se sprovede monitoring rijetkih i zaštićenih vrsta biljaka, sa akcentom na Gymnospermium (Gymnospermium scipetarum), koji je albansko – crnogorski endem. Već treću godinu za redom  studenti Studijskog programa Biologija učestvuju u monitoringu vrsta na ovom lokalitetu, koji je zbog bogatog biljnog diverziteta i međunarodno značajnih staništa proglašena važnim biljnim staništem (IPA – Important Plant Areas).

 U procjenu stanja populacija značajnih biljnih vrsta na Vrsuti bilo je uključeno 25 studenata III godine Studijskog programa Biologija i doc. dr Danka Caković, nastavnik Ekologije biljaka. Posjeta Vrsuti je iskorištena i za realizaciju terenske nastave na pomenutom predmetu sa akcentom na teme: termofilne listopadne šume, bukove šume, pravljenje fitocenoloških snimaka, promjena ekoloških faktora sa promjenom nadmorske visine i reljefa i sl.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

20.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

Okrugli sto o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021)

DETALJNIJE

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE

30.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

XIV Serbian Mathematical Congress

DETALJNIJE

18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet
Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu. >>>

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE

11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE

08.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Danas počinju Otvoreni dani nauke 2017

DETALJNIJE

06.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

OTVORENI DANI NAUKE 2017. NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA

DETALJNIJE

05.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Najava međunarodnog seminara "Mathematical models and modeling in laser-plasma processes and advanced scientific technologies" (LPpM3-2018)

DETALJNIJE

28.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije

DETALJNIJE