Vijesti   >>>

12.07.2017 Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr David Kalaj dobitnik Trinaestojulske nagrade

DETALJNIJE

08.07.2017 Prirodno-matematički fakultet

Upis na osnovne studije Prirodno-matematičkog fakulteta za studijsku 2017/18: Preliminarne rang liste

DETALJNIJE


27.06.2017 Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet Crne Gore na vodećem eksperimentu u CERN-u

DETALJNIJE

26.06.2017 Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet Crne Gore punopravni član CMS kolaboracije u CERN-u

DETALJNIJE

22.06.2017 Animal Ecology Research Group

Posjeta Biološkom Fakultetu u Šćećinu

DETALJNIJE

09.06.2017 Prirodno-matematički fakultet

Uručene nagrade najuspješnijim učesnicima Olimpijade znanja 2017

DETALJNIJE

08.06.2017 Animal Ecology Research Group

Posjeta Prirodnjačkom Muzeju u Beču

DETALJNIJE

06.06.2017 Prirodno-matematički fakultet

Medjunarodna konferencija MECO’2017 u Baru od 11. do 16. Juna

DETALJNIJE

30.05.2017 Prirodno-matematički fakultet

Olimpijada znanja 2017: Svečano uručivanje nagrada 9. jun 2017 u zgradi Rektorata

DETALJNIJE

30.05.2017 Prirodno-matematički fakultet

Itana Bubanja, student PMF-a, predstavljaće Crnu Goru na Studentskoj ljetnjoj školi CERN 2017

DETALJNIJE