Vijeće   >>>

10.04.2018 Prirodno-matematički fakultet
Nastavak XVII sjednice vijeća PMF-a biće održana u utorak 24. aprila 2017 u sali 225 u 12h. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

15.03.2018 Fizika
Talasi i termofizika-I kolokvijum. >>>

13.02.2018 Fizika
TALASI I TERMOFIZIKA. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

25.04.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Test II - termin za polaganje. >>>

25.04.2018 Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2
Rezultati redovnog kolokvijuma. >>>

25.04.2018 Matematika-Engleski jezik 2
Rezultati redovnog kolokvijuma. >>>

25.04.2018 Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva
Test - termini za polaganje. >>>

25.04.2018 Biologija-Alge, gljive i lišajevi
Predispitne konsultacije za test II - termin. >>>

25.04.2018 Biologija-Ekologija biljaka II
Najava kolokvijuma. >>>

25.04.2018 Fizika-Statistička fizika
Popravni prvog kolokvijuma. >>>

24.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Najava testa. >>>

24.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Provjera herbarijuma za studente starijih godina. >>>

24.04.2018 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II
Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici. >>>

24.04.2018 Matematika i računarske nauke-Algebra 2
Termin održavanja vježbi. >>>

24.04.2018 Matematika-Algebra 2
Termin održavanja vježbi. >>>
Vijesti   >>>05.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Delegacija EMBL i EMBO predstavila programe za istraživače i studente iz Crne Gore

DETALJNIJE


12.03.2018 Prirodno-matematički fakultet

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020

DETALJNIJE

14.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Crnogorskim Telekomom

DETALJNIJE

13.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Ljetnja skola o klimatskim inovacijama i preduzetnistvu

DETALJNIJE

12.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Međunarodna škola o nuklearnim metodama za prirodne nauke i zaštitu životne sredine u Budvi

DETALJNIJE

07.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE

02.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Milena Vujanović dobitnica stipendije Marija Sklodovska Kiri

DETALJNIJE

18.01.2018 Prirodno-matematički fakultet

Konferencija o obrazovanju matematike i prirodnih nauka u Skoplju, od 23. do 24. marta

DETALJNIJE