Vijeće   >>>

26.10.2017 Prirodno-matematički fakultet
XII sjednica vijeća PMF-a biće održana u utorak 28. novembra 2017 u sali 225 u 12h. >>>

Obavještenja rukovodilaca   >>>

03.10.2017 Fizika
Novi termin za nastavu iz Engleskog jezika II. >>>

29.09.2017 Matematika i računarske nauke
Izmijenjen raspored časova za zimski semestar 2017/18. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

12.12.2017 Biologija-ekologija-Biocenologija
Rezultati II kolokvijuma. >>>

12.12.2017 Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke
Rezultati testova i seminarskog rada. >>>

12.12.2017 Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke
Grupe za popravni kolokvijum. >>>

12.12.2017 Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke
Grupe za popravni kolokvijum. >>>

12.12.2017 Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima
Резултати колоквијума. >>>

12.12.2017 Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika
Кориговани резултати поправног теста . >>>

12.12.2017 Matematika-Diskretna matematika
Кориговани резултати поправног теста . >>>

12.12.2017 Biologija-Sistematika algi
Rezultati II kolokvijuma. >>>

12.12.2017 Biologija-Sistematika algi
Deveta laboratorijska vježba - mrke, žutozelene alge i pršljenčice (materijal). >>>

12.12.2017 Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I
Termini provjera znanja. >>>

12.12.2017 Matematika-Statistika
Hipoteze. >>>

12.12.2017 Računarske nauke-Matematičko modeliranje
Додатни термини за презентацију и одбране пројеката. >>>
Vijesti   >>>

01.12.2017 Prirodno-matematički fakultet

Deseta jubilarna konferencija Balkanske unije fizičara

DETALJNIJE

24.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

Okrugli sto o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021)

DETALJNIJE

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE


18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE

12.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Boravak u CERN-u izazov i velika šansa

DETALJNIJE

11.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Čudesni svijet biologije i hemije

DETALJNIJE

08.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Danas počinju Otvoreni dani nauke 2017

DETALJNIJE

06.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

OTVORENI DANI NAUKE 2017. NA STUDIJSKOM PROGRAMU BIOLOGIJA

DETALJNIJE

05.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Najava međunarodnog seminara "Mathematical models and modeling in laser-plasma processes and advanced scientific technologies" (LPpM3-2018)

DETALJNIJE

28.09.2017 Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije

DETALJNIJE