Marija Perović


Šifra: 250179
Prezime i ime: Marija Perović
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 1.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.440
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Film i mediji (2017.)
1 Osnovi filmskog pisma3x2
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
5 Filmska režija V4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
5 TV režija III4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
6 Filmska režija VI – završni rad 4x1
Fakultet dramskih umjetnosti Osnovne
Filmska i televizijska režija
6 TV režija IV – završni rad 4x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor