Vijesti   >>>
11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE
15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE
15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE
Ostale vijesti   >>>
24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE
18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE
18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu Malte

DETALJNIJE
18.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Na Fakultetu u Splitu predstavljen odnos mladih i sporta u Crnoj Gori i uspjeh crnogorskih sportista

DETALJNIJE
18.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje studenata u Nikšiću

DETALJNIJE
16.05.2018 Fakultet likovnih umjetnosti

Izložba studenata povodom jubileja 30 godina od osnivanja

DETALJNIJE
16.05.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri individualne stipendije

DETALJNIJE
16.05.2018 Karijerni centar

JRC program obuka u različitim evropskim zemljama

DETALJNIJE
16.05.2018 Karijerni centar

Poziv za iskusne istraživače u oblasti medicine – Marija Kiri COFUND grant u Italiji

DETALJNIJE