27-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME SPECIJALISTIČKIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu


(Konkursi će biti objavljeni u dnevnom listu ,,Pobjeda" u petak, 28.avgusta)


27-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE
KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
za studijsku 2015/16. godinu – III upisni rok


26-08-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA OSNOVNE I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Univerzitet Crne Gore raspisaće u petak, 28.avgusta, konkurs za upis na prvu godinu studija u trećem roku, kao i konkurs za upis na specijalističke studije. Konkursom za upis na osnovne studije predviđeno je 76 budžetskih i 373 samofinansirajuća mjesta. Prijave se predaju u ponedjeljak, 31.avgusta.

Konkursom za upis na specijalističke studije raspisano je 1084 mjesta za budžetske i 1076 mjesta za samofinansirajuće studente. Prijave se predaju od 31.avgusta do 14. septembra. Pravo upisa na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Stranci imaju pravo upisa na osnovne i specijalističke studije pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljani.

Prema akademskom kalendaru, studijska godina počeće 21. septembra.


22-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

U CIS - U NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA

Danas je u Rektoratu svečano obilježeno uspostavljanje prve Nacionalne tačke razmjene internet saobraćaja (Montenegro Internet Exchange Point - MIXP) u Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Nacionalna tačka razmjene predstavlja alat za pospješivanje razvoja internet servisa, snižavanje cijena usluga interneta, rasterećivanje linkova za globalni pristup internetu, poboljšavanje kvaliteta usluge pristupa internetu i sigurnosti komunikacija u pogledu zaštite ličnih podataka i bezbjednosti mreže.

Rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić rekla je na današnjoj svečanosti da nema društva znanja bez razvoja informacionih tehnologija, a uspostavljanje ovog značajnog tehničkog čvorišta još je jedan korak u tom pravcu.

Centar informacionog sistema UCG bio je zadužen za dizajn, instalaciju i konfigurisanje prvog MIXP-a u Crnoj Gori. U tome su podršku pružili Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao Međunarodna telekomunikaciona unija i Međunarodno internet udruženje.

Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović rekao je da će uspostavljanje ove tačke imati uticaja na dalji razvoj cijelog društva, jer ove mreže omogućavaju i doprinose ekonomskom razvoju, kao i modernizaciji važnih sektora, poput obrazovanja i zdravstva.

Osim provajdera, na MIXP se mogu povezati i obrazovne ustanove, državni organi, kompanije i ostali, ako ispunjavaju tehničke uslove koji su detaljno objašnjeni na sajtu www.mixp.me. Kako je istakao direktor Centra informacionog sistema Božo Krstajić, na mrežu će odmah biti priključeno 80 odsto korisnika. Svi zainteresovani provajderi i pravna lica se mogu obratiti CIS-u za povezivanje na mrežu, a do 31. decembra ove godine neće se plaćati mjesečna naknada korišćenja mreže.

U nabavci neophodne opreme pomogli su i pružaoci internet usluga u Crnoj Gori, T-com i Telenor. UCG je ovom aktivnošću pokazao da ima znanja, resurse i sposobnosti da realizuje jedan tehnološki vrlo zahtjevan posao, koji ima nacionalni značaj i vrlo primjenljivu i komercijalno orijentisanu funkciju.

Foto galerija:

  


18-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Održana konferencija "Evropske perspektive: budućnost sa naukom"

U Haleu i Berlinu je 15-17. jula održana konferencija "Evropske perspektive: budućnost sa naukom" u okviru Međuvladine inicijative Zapadni Balkan 2015-2020, a pod pokroviteljstvom njemačke kancelarke Angele Merkel. Ovaj visoki naučni skup, na kome su učestvovali predstavnici Rektorskih konferencija, nacionalnih akademija i naučnih institucija Zapadnog Balkana, kao i visoki zvaničnici EU, Njemačke i Austrije, organizovala je njemačka nacionalna akademija "Leopoldina". Konferencija je ordžana u skladu sa zaključcima tzv. Berlinskog procesa, koji je inicran u Berlinu 28. avgusta 2014.godine.

Održano je više okruglih stolova na sljedeće teme: uloga visokog obrazovanja, istraživanje, inovacije, povezivanje nauke sa društvom i privredom, uloga politike i naučne diplomatije u evropskoj perspektivi ZB, važnost ulaganja u visoko obrazovanje i konkurentnost naučno-istraživačke djelatnosti zemalja ZB u evropskom okviru, i drugi aktuelni izazovi, posebno problem odliva mozgova.

Rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić je u okviru tematskih diskusija konferencije "Evropske perspektive: budućnost sa naukom" bila jedan od moderatora i izlagala na temu: "Status kvo, perspektive i okvir saradnje unutar ZB i između regiona ZB i EU", promovišući međuregionalnu saradnju, koja nas čini i boljima i konkurentnijima u partnerstvu sa razvijenim evropskih zemljama. Posebno se založila za podršku postojećoj regionalnoj platformi, čiji su potpisnici svi državni univerziteti ZB. Cilj ove platforme je da podstakne zajedništvo i tijesnu međuuniverzitetsku saradnju, kao i, između ostalog, dostupnost regionalnoj istraživačkoj infrastrukturi i osnivanje regionalnih inter-disciplinarnih doktorskih studija u oblastima od strateškog značaja za sve države učesnice, kao što su zaštita životne sredine, enegetika, kulturno i umjetničko nasljeđe.

Zajednička rezolucija, koja je pripremljena na konferenciji u Haleu, predstavljena je na naučno-političkom sastanku u Berlinu, i sadrži konkretne zaključke i preporuke za Samit država ZB i EU, koji će se u okviru Berlinskog procesa održati u Beču, 27. avgusta ove godine.

Foto galerija:
 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Magistarski rad
  kandidat Vido Davidović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker