Arhitektonski fakultet

Studentska publikacijaPublikacija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore "Arhitektonski projekti škola -22 ideje za 21. vijek" obuhvataju 20 idejnih arhitektonskih rješenja osnovnih škola, generacije studenata 2010/11. godine, dopunjena sa dvije ideje školskih objekata za srednje obrazovanje, u crnogorskom kontekstu.

Mentor na projektima studenata je bio doc.dr Svetislav G. Popović, sa saradnicima mr Svetlanom K. Perović, Jelenom Bajić, Ivanom Babić i Vladimirom Bojkovićem.


Nakon pet godina od kada je ova publikacija sklopljena i studenti je koriste u preliminarnom elektronskom obliku, pokazala se, pored primarne literature, kao koristan materijal u rješavanju programskih zadataka studenata druge godine Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, na predmetu Sintezni projekat II- Skolski i predškolski objekti, kojim rukovodi doc. dr Svetislav G. Popović. 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print