01.12.2016

Studentska publikacija


Publikacija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore "Arhitektonski projekti škola -22 ideje za 21. vijek" obuhvataju 20 idejnih arhitektonskih rješenja osnovnih škola, generacije studenata 2010/11. godine, dopunjena sa dvije ideje školskih objekata za srednje obrazovanje, u crnogorskom kontekstu.

Mentor na projektima studenata je bio doc.dr Svetislav G. Popović, sa saradnicima mr Svetlanom K. Perović, Jelenom Bajić, Ivanom Babić i Vladimirom Bojkovićem.


Nakon pet godina od kada je ova publikacija sklopljena i studenti je koriste u preliminarnom elektronskom obliku, pokazala se, pored primarne literature, kao koristan materijal u rješavanju programskih zadataka studenata druge godine Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, na predmetu Sintezni projekat II- Skolski i predškolski objekti, kojim rukovodi doc. dr Svetislav G. Popović. 

 

Dokumenti

ARHITEKTONSKI PROJEKTI SKOLA I ARCHITECTURAL SCHOOL PROJECTS.pdf


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

21.09.2017 Arhitektonski fakultet

Podgorica Art festival _Izložba studenata Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

14.09.2017 Arhitektonski fakultet

Obilježen Dan Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

05.07.2017 Arhitektonski fakultet

Vijeće Arhitektonskog fakulteta u Podgorici predložilo prof.dr Svetislava G. Popovića za dekana Arhitektonskog fakulteta za mandatni period 2017-2020.

DETALJNIJE

13.06.2017 Arhitektonski fakultet

Radovi profesora Arhitektonskog fakulteta u knjigama vodećih međunarodnih izdavača SAGE i Springer

DETALJNIJE

01.12.2016 Arhitektonski fakultet

Monografija_10 godina Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

13.04.2017 Arhitektonski fakultet

Pohvala prof.dr Svetislavu G. Popoviću

DETALJNIJE

01.12.2016 Arhitektonski fakultet

Obilježena desetogodišnjica Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

22.11.2016 Arhitektonski fakultet

Učenici Osnovne škole u posjeti Arhitektonskom fakultetu

DETALJNIJE

15.11.2016 Arhitektonski fakultet

Promocija monografije prof. Dimitrija Mladenovića

DETALJNIJE

12.10.2016 Arhitektonski fakultet

SAGE objavio rad doc.dr Svetlane K. Perović

DETALJNIJE