Centar za međunarodnu saradnju

Dobro došli na stranicu Centra za međunarodnu saradnju!

Dobro došli na stranicu Centra za međunarodnu saradnju!

Tu smo da pružimo podršku istraživačima i studentima...

Tu smo da pružimo podršku istraživačima i studentima...

Aktuelni Erasmus + konkursi     Konsultacije od ponedjeljka do četvrtka od 13h-15h

Konsultacije od ponedjeljka do četvrtka od 13h-15h

Univerzitet Crne Gore

Info

Kancelarija za međunarodnu saradnju administrira i pruža podršku  mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kao i studentima i  predavačima koji dolaze na naš Univerzitet. Kancelarija organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i predstavlja mogućnosti za prijave za stipendije. Takođe, Kancelarija pruža i savjetodavnu pomoć akademskom osoblju prilikom prijavljivanja i vođenja međunarodnih projekata, organizuje predavanja i radionice za zaposlene na Univerzitetu o mogućnostima uključivanja u međunarodne programe.  Kancelarija za međunarodnu saradnju zadužena je za pripremu strategije međuuniverzitetske i...

Obavještenja

COVID-19 INFORMATION

Konsultacije DAAD programa stipendiranja

Konsultacije za studente i osoblje

HERE seminar o priznavanju prethodnog učenja

Aktuelno

Erasmus+ promotivne aktivnosti

Bilateralna saradnja

Stipendije i mobilnost

Međunarodni projekti na Univerzitetu Crne Gore