Propisi i dokumenta
NACIONALNI PROPISI - Pravna akta donijeta od strane Skupštine Crne Gore u cilju regulisanja oblasti visokog obrazovanja na teritoriji Crne Gore.

OSNOVNI AKTI UCG - Akta koja regulišu pitanje djelatnosti, organizacije, načina rada, funkcionisanja Univerziteta Crne Gore i pitanja koja se tiču prava i obaveza iz rada i po osnovu rada zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

AKTI O STUDIRANJU - Sva akta od značaja za studente Univerziteta Crne Gore.

POSLOVNICI I KODEKSI - Skup akata o načinu vođenja, funkcionisanja i odlučivanja svih organa Univerziteta Crne Gore.

PRAVILNICI - Sva akta koja regulišu širok spektar funkcionisanja djelatnosti i oblasti utvrđenih Zakonom o visokom obrazaovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

ODLUKE I ZAKLJUČCI - Akta donijeta od strane organa Univerziteta Crne Gore u formi odluka i zaključaka iz oblasti za koje su ti organi nadležni.

STRATEGIJE I PLANOVI - Akta kojim su definisani prioritetni pravci razvoja Univerziteta Crne Gore, kao i sva ostala akta čije donošenje nalažu međunarodni i nacionalni propisi.


Arhiva 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.