Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje UCG u Nikšiću upisuje 35 studenata master studijaOdlukom Univerziteta Crne Gore na postdiplomskim magistarskim studijama u studijskoj 2017/18. godini raspisaće se konkurs za prijem 35 studenata.

Naime, na postdiplomskim akademskim magistarskim studijama „Fizička kultura“ moći će da se upiše 20 svršenih profesora fizičke kulture.

Na primijenjenom postdiplomskom studijskom programu „Fizičko vaspitanje djece“ predviđen je upis za 15 kandidata. Na ovom studijskom programu će moći da konkurišu svršeni studenti sa sljedećih smjerova: Sport i fitnes, Sportski menadžment, Predškolsko vaspitanje, Obrazovanje učitelja.

Oba studijska programa traju jednu godinu, u dva semestra obima 60 ECTS kredita.

Prijave kandidata se podnose odmah.

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print