Građevinski fakultet


  Rukovodstvo

 

dr Srđa Aleksić, dekan

DETALJNIJE


dr Milivoje Rogač, prodekan-nastava

DETALJNIJE

dr Biljana Šćepanović, rukovodilac

DETALJNIJE


  Zaposleno osoblje

dr Miloš Knežević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Goran Sekulić, redovni profesor

DETALJNIJE


dr Mladen Ulićević, redovni profesor

DETALJNIJE

dr Srđa Aleksić, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Srđan Janković, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Olga Mijušković, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Marina Rakočević, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Biljana Šćepanović, vanredni profesor

DETALJNIJE


dr Radmila Sinđić-Grebović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Sreten Tomović, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Ljiljana Žugić, vanredni profesor

DETALJNIJE

dr Radovan Đurović, docent

DETALJNIJE


dr Milan Radulović, docent

DETALJNIJE

dr Milivoje Rogač, docent

DETALJNIJE

dr Snežana Rutešić, docent

DETALJNIJE


dr Slobodan Živaljević, docent

DETALJNIJE

dr Ivana Ćipranić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE

dr Biljana Ivanović, stručni saradnik dr

DETALJNIJE

dr Marija Jevrić, saradnik u nastavi dr

DETALJNIJE


mr Nikola Baša, stručni saradnik mr

DETALJNIJE

mr Željka Beljkaš, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Mirjana Đukić, stručni saradnik mr

DETALJNIJE


mr Mladen Gogić, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Nataša Kopitović-Vuković, stručni saradnik mr

DETALJNIJE

mr Borko Miladinović, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Katarina Mirković, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE


mr Ivan Mrdak, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Nina Serdar, saradnik u nastavi mr

DETALJNIJE

mr Miodrag Bujišić, saradnik u nastavi

DETALJNIJE

mr Maja Laušević, saradnik u nastavi

DETALJNIJE


mr Mladen Muhadinović, saradnik u nastavi

DETALJNIJE