14.05.2018

Predstavljena monogafija „Jezik i književnost u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Na Međunarodnom pogoričkom sajmu knjiga 12. maja 2018. godine predstavljena je monografija „Jezik i književnost u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“ u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

O monografiji su govorile prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, doc. dr Jasmina Nikčević i doc. dr Dušanka Popović, a promociju je vodila doc. dr Jelena Knežević.

Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović načinila je presjek istraživačkih ishodišta do kojih se došlo u radovima pisanim iz perspektive interdisciplinarnosti humanistike kao nauke. U njima je uočljiv uticaj intertekstualne metode (J. Kristeva) koja literarne tekstove tumači kao „sisteme znakova kulture“ koji su u neprekidnom međusobnom kontaktu. Interpretirana su djela crnogorske književnosti u prvom redu, ali i drugih nacionalnih književnosti sa kojima je ona u trajnom unutrašnjem dijalogu, i to kroz  postulate semiologije, studija kulture, novog istorizma, studija kulturalnog pamćenja i dr. Zajednički podtekst svih ovih teorijskih škola, aktuelnih u svjetskim razmjerama, vezan je za pojam identiteta. Tim tragom su i identitetske komponente crnogorskog društva iščitavane kao objedinjujuće višeglasje univerzalnih i lokalnih vrijednosti koje sublimira ono što je prenosivo iz prošlosti sa onim što se mijenja u aktuelnoj društvenoj dinamici.

Doc. dr Jasmina Nikčević istakla je, da su istraživači tragajući za korijenima naših crnogorskih – mediteranskih, balkanskih, slovenskih vrijednosti, došli do antičke Grčke čiji su filozofi i postavili univerzalne kanone lijepoga i dobroga, herojskog i etičkog, slobode i sreće, ali i sofista koji su kao pretenciozan odbacivali stav o univerzalnim vrijednostima  i zalagali se za njihov relativistički karakter. Takvo dvojstvo u poimanju vrijednosti nastavljalo i kroz kasnije epohe. Osim kroz različita stoljeća, svakako postoje i raznoliki doživljaji univerzalnih vrijednosti i unutar jedne kulture, s obzirom na generacijske razlike, ubrzan ekonomsko-tehnološki razvoj i mnoge druge uticaje. I pored svega, smatra Nikčević, ne možemo prihvatiti individualizam niti svojevrstan etnocentrizam u shvatanju univerzalnosti. Objedinjujući princip svih radova objedinjenih ovom monografijom jeste duboko i prirodno poštovanje interkulturalnosti.  Interkulturalni pristup razvija  senzibilnost kojom spoznajemo prednosti i ljepotu susreta sa drugim i dosežemo do osviješćenosti o vlastitom kulturnom identitetu; jača sposobnost djelotvornog opažanja i doživljaja stvarnosti i prihvatanja sebe samih i drugih u toj stvarnosti. Nauka, obrazovanje, jezik, književnost kao najviši umjetnički jezički izraz i nadasve tolerancija i interkulturalna saglasja nameću se u našim istraživanjima kao instrumenti i pokazatelji univerzalnih vrijednosti.

Doc. dr Dušanka Popović istakla je da je činjenicu da se vrijednosti nalaze u temelju svake ljudske zajednice, kao interni i eksterni regulatori društvenih relacija od prapočetaka do danas. Naši vrijednosni obrasci su nastajali kao produkt potrebe međusobnog uvažavanja i tolerancije u svrhu što uspješnijeg funkcionisanja društva u cjelini. Otud se kao izazov nametnuo značaj analize načina na koje se  univerzalne vrijednosti reflektuju na našem crnogorskom tlu, kao i načina na koji one utiču na formiranje nacionalnog specifikuma što ukazuje na posebnost i samosvjesnost, pa time i na identitet jednog naroda. U posebnom, heroičkom kontekstu nastale su i ključne crnogorske tradicionalne vrijednosti: sloboda, čojstvo, junaštvo, svetinja zadate riječi i prijateljstva. Promišljajuću o raznolikim shvatanjima vrijednosti – gdje su njihovi izvori, kako su se mijenjale, šta je opstajalo a šta se gubilo, a posebno – ko su njihovi čuvari i prenosioci kada je istorija i posebnost jednog naroda u pitanju, autori tekstova u ovoj monografiji, kao poslenici čije polje djelovanja upravo jesu jezik i književnost, nastojali su da ponude odgovore i na sljedeća pitanja: kako se univerzalne vrijednosti i vrline, odnosno univerzalno ljudsko projektuje i čuva upravo kroz jezik i književnost u našem crnogorskom kontekstu; kako i koliko njihovo oblikovanje uslovljeno posebnostima crnogorskog društva kroz istoriju, postaje dio specifičnosti crnogorskog naroda i njegovog identiteta i iznad svega – kako se u jeziku i književnosti vrijednosno čuva i prenosi generacijama koje dolaze. Takođe, gdje i kako se u ovoj oblasti uspostavljaju veze između naše, crnogorske kulture sa drugima kulturama, a posebno onih zemalja i naroda čiji jezici se izučavaju na Filološkom fakultetu u Nikšiću. 

Monografija se sastoji iz dvije cjeline koje su ujedno i dvije perspektive iz kojih se istraživački problem posmatra – lingvistička i književna perspektiva. Autori tekstova su profesori i profesorice sa šest studijskih programa sa Filološkog fakulteta, a autorka uvodnog teksta koji se ovom problematikom bavi iz sociološke perspektive je doc. dr Biljana Maslovarić, profesorica na Filozofskom fakultetu.

Projekat u okviru kojeg je monografija nastala realizovan je uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore

 

Dokumenti

Predstavljena monografija.docx


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

23.05.2018 Filološki fakultet

Na Filološkom fakultetu u Nikšiću predstavljena knjiga Ranka Bugarskog Govorite li zajednički?

DETALJNIJE

17.05.2018 Filološki fakultet

Profesorica Nikčević-Batrićević u Poljskoj

DETALJNIJE

16.05.2018 Filološki fakultet

Dan otvorenih vrata na Fakultetu

DETALJNIJE

27.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Tatar Anđelić u Zarbrikenu i Luksemburgu

DETALJNIJE

27.04.2018 Filološki fakultet

Održano predavanje o misiji i djelu norveškog putopisca Henrika Angela

DETALJNIJE

26.04.2018 Filološki fakultet

Dan otvorenih vrata

DETALJNIJE

26.04.2018 Filološki fakultet

Italijanski ambasador na Filološkom fakultetu

DETALJNIJE

26.04.2018 Filološki fakultet

Posjeta delegacije iz Skadra

DETALJNIJE

12.04.2018 Filološki fakultet

Profesorica Banjević u Nici

DETALJNIJE

04.04.2018 Filološki fakultet

Dani frankofonije

DETALJNIJE