04.05.2017

Magistarske studije

 
 

Komisija za postdiplomske magistarske studije

Predsjednik Komisije
Prof. dr Sonja Nenezić, prodekan za nastavu


Obrazac: Prijava teme magistarskog rada (3 primjerka)

Obrazac: Pisana saglasnost mentora

Obrazac: Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Uputstvo za pisanje apstrakta magistarskog rada

Obrazac za apstrakt

Prije predaje studentskoj službi, popunjene i potpisane obrasce neophodno je zavesti u arhivi Filološkog fakulteta.Nastava i konsultacije na postdiplomskim magistarskim studijama ak. 2017/18. god.

Termini:

Semantika – 18. 10. 2017. u 12 h (slušaonice SP Crnogorski j. i južnosl. knj.)

Pregled književnih teorija – 17. 10. 2017. u 15 h (slušaonice SP Italijanski j. i knj.)

Tehnika naučnog rada – 18. 10. 2017. u 13.30 h (slušaonice SP Crnogorski j. i južnosl. knj.)

Istorijska lingvistika – 17. 10. 2017. u 10 h (slušaonice SP Engleski j. i knj.)

Iz predmeta struke i uže struke, zbog malog broja studenata, umjesto nastave biće organizovane konsultacije. Predmetnim nastavnicima možete se javiti prije ili poslije časova koje imaju na osnovnim ili specijalističkim studijama (raspored časova je na sajtu UCG i na oglasnim tablama studijskih programa).


NASTAVNI PLAN MAGISTARSKIH STUDIJA

SMJER: NAUKA O JEZIKU

SMJER: NAUKA O KNJIŽEVNOSTI

 


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Nede Papović pod nazivom Citatne relacije Lalićeve ,,Hajke’’ i Njegoševog ,,Gorskog vijenca’’ izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad mogu se dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  23.01.2018.


O B A V J E Š T E N J E

Mr Danijela Radojević javno će braniti doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistički aspekt, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
 2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

Javna odbrana obaviće se 19. 01. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 11.01.2018.


OBAVJEŠTENJE

Milena Nikolić javno će braniti magistarski rad pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Draginja Jeftić, mentor
 2. dr Igor Lakić
 3. dr Marijana Cerović

Javna odbrana obaviće se 27. decembra u 11h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić,  22. 12. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad Milene Nikolić pod nazivom Analiza grešaka u slaganju vremena u nastavi engleskog jezika u srednjim školama  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić,  7. 11. 2017.


OBAVJEŠTENJE

Milica Radojičić javno će braniti magistarski rad Tipovi komike u Prustovom djelu prema kategorizaciji Anrija Bergsona, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Spomenka Delibašić, Filološki fakultet, Nikšić;
 2. dr Dragan Bogojević, Filološki fakultet, Nikšić;
 3. Professeur Jean-Jacques Tatin-Gourier, Univerzitet Fransoa Rable, Tur.

Javna odbrana obaviće se 18. 05. 2017. u 11.30, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 12. 05. 2017.


 

OBAVJEŠTENJE

Jasmina Ćeranić javno će braniti magistarski rad Izazovi u prevođenju finansijske terminologije u crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet Nikšić;
 2. Prof. dr Marjana Đukić, Filološki fakultet Nikšić;
 3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet Nikšić.

Javna odbrana obaviće se 3. 05. 2017. u 17h, na Filološkom fakultetu.

Nikšić, 26. 04. 2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

Dokumenti

prijava teme magistarskog rada.docx

Pisana saglasnost mentora

Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Uputstvo za pisanje apstrakta magistarskog rada

obrazac_za_apstrakt.docx

Nauka o jeziku.docx

Nauka o knjizevnosti.docx


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print