10.11.2017

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske


Profesor Ilka Lehtola sa Saima Univerziteta primijenjenih nauka u Finskoj gostovao je na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u okviru Erasmus + programa u periodu 06.11. - 10.11.2017. Profesor Lehtola je održao niz predavanja  na temu Event turizma i Destinacionog marketinga u Skandinaviji i obavio konsultacije sa studentkinjama FTH  koje su dobile Erasmus +  stipendiju za boravak na Fakultetu za turizam Saima Univerziteta primijenjenih nauka. U planu je proširivanje i ostvarivanje kontinuiteta saradnje između institucija. 

 

prof. dr Andriela Vitić Ćetković,

prodekan za međunarodnu saradnju

 


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE

28.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Naši istraživači u COST akciji

DETALJNIJE

26.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prijem nove generacije studenata

DETALJNIJE

19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Nauka i razvoj

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

12.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prezentacija Hotela "Budva"

DETALJNIJE

09.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo ko-organizator Međunarodne konferencije "Entrenova"

DETALJNIJE