16.03.2018

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma


Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru održaće se  5. Međunarodna naučnu konferencija “Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva”, koja će se održati između 11. i 12. oktobra 2018. godine. Ključne teme konferencije su: Trendovi u turizmu (menadžment, marketing u turizmu i hotelijerstvu, gastronomija, usluživanje i bezbjednost hrane, tehnologija i inovacije u turizmu, kvalitet u turizmu), Kulturni turizam, Nautički turizam i Sportski turizam.

Fakultet organizuje konferenciju u saradnji sa pomorskim fakultetima Univerziteta Crne Gore i Sveučilišta u Splitu, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Sveučilišta u Rijeci i Fakultetom tehničkih nauka - Univerzitet “Ismail Qemali”, Vlora, Albanija.


Apstakti i radovi se mogu slati na: fth_conference@ac.me. 

Rok za predaju apstrakta je 15/05/2018.

 

 

 

Dokumenti

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma 2018.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

HR praksa hotela Hilton - sa gostujućeg predavanja

DETALJNIJE

11.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD

DETALJNIJE

10.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Profesorica Ivona Jovanović u Nici na Univerzitetu Sofija Antipolis

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje Željka Cicovića, direktora hotela ‘Budva’

DETALJNIJE

05.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakulteti u Kotoru zajednički obilježili Dan studenata

DETALJNIJE

02.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konferencija o trendovima u razvoju turizma uvrštena u program obilježavanja Evropske godine kulturne baštine

DETALJNIJE

30.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Posjeta studenata FTH-a Francuskom Institutu u Podgorici povodom Dana Frankofonije

DETALJNIJE

28.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Svečano otvoren "Summer Job 2018" i u Kotoru

DETALJNIJE

26.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Posjetite XI Sajam zapošljavanja 'Summer Job'

DETALJNIJE

22.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Sportski događaj

DETALJNIJE