28.09.2017

Naši istraživači u COST akciji


Doc. Dr Sanja Peković boravila je na Univerzitetu Paris-EST u okviru Cost akcije ‘European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and   the Humanities’.

Cilj boravka bila je priprema i implementacija strategije intervjuisanja istraživača o njihovoj percepciji faktora izvrsnosti u istraživanju. Namjera je da se dalje identifikuju specifične naučne i socijalne interakcije koje karakterišu društvene nauke u cjelini, kao i pojedinačno određene discipline, kao i da se analizira i objasni tendencija u diseminaciji društvenih nauka, kroz upoređivanje informacija dostupnih u nacionalnim bazama podataka i onih dobijenih na osnovu intervjua sprovednih na terenu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

10.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuća predavanja profesora Ilke Lehtole iz Finske

DETALJNIJE

05.11.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obrazuju kadar za svjetsko tržište u srcu UNESCO-vog grada

DETALJNIJE

26.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prijem nove generacije studenata

DETALJNIJE

19.09.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Konkurs za Erasmus stipendije na Univerzitetu u Nici

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Nauka i razvoj

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

15.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna saradnja

DETALJNIJE

12.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prezentacija Hotela "Budva"

DETALJNIJE

09.06.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo ko-organizator Međunarodne konferencije "Entrenova"

DETALJNIJE