28.09.2017

Naši istraživači u COST akciji


Doc. Dr Sanja Peković boravila je na Univerzitetu Paris-EST u okviru Cost akcije ‘European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and   the Humanities’.

Cilj boravka bila je priprema i implementacija strategije intervjuisanja istraživača o njihovoj percepciji faktora izvrsnosti u istraživanju. Namjera je da se dalje identifikuju specifične naučne i socijalne interakcije koje karakterišu društvene nauke u cjelini, kao i pojedinačno određene discipline, kao i da se analizira i objasni tendencija u diseminaciji društvenih nauka, kroz upoređivanje informacija dostupnih u nacionalnim bazama podataka i onih dobijenih na osnovu intervjua sprovednih na terenu.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Obuka i trening u hotelijerstvu na primjeru Montenegro Stars Hotel Group kompanije

DETALJNIJE

23.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Antropometrijsko mjerenje studenata Pomorskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

DETALJNIJE

14.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje - Miro Đurković

DETALJNIJE

11.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Predavanje: Zaposleni kao najznačajni resurs hotela Budva

DETALJNIJE

10.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Studentkinje sa profesoricom dr Nedom Donat posjetile kompleks Luštica Bay

DETALJNIJE

07.05.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Gostujuće predavanje Milene Raičković, HR menadžera kompanije Montenegro Stars Hotel Group

DETALJNIJE

27.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodni kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo - Turizmijada 2018

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

FTH na Danu otvorenih vrata

DETALJNIJE

18.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

HR praksa hotela Hilton - sa gostujućeg predavanja

DETALJNIJE

11.04.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD

DETALJNIJE